Krzysztof Gasiorowski, laureat w kategorii literatura 2003, fot k. tomaszewski

Mazowiecki Instytut Kultury