Stanisław Wieczorek1 fot. Maciej Grabski

Stanisław Wieczorek laureat Nagrody im. Norwida w kategorii sztuki plastyczne 2020

Mazowiecki Instytut Kultury