KRZYSZTOF SZCZEPANIAK, fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska

Krzysztof Szczepaniak nominowany do Nagrody im. Norwida w kategorii teatr 2020

Mazowiecki Instytut Kultury