Gabriela Muskała kolorfot. Paweł Paprocki, Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego

Gabriela Muskała nominowana do Nagrody im. Norwida w kategorii teatr 2020

Mazowiecki Instytut Kultury