Filip Springer Foto C Lechosław Kwiatkowski

Filip Springer nominowany do Nagrody im. Norwida w kategorii literatura 2020

Mazowiecki Instytut Kultury