Anna Piwkowska fot. Wiktor Franko

Anna Piwkowska laureatka Nagrody im. Norwida w kategorii literatura 2020

Mazowiecki Instytut Kultury