nagrody norwida 2002 13

nagrody norwida 2002

Autorzy nagrodzonej Kwadrygi z Apollinem, Adam Myjak i Antoni Pastwa składają sobie nawzajem gratulacje – uroczystość rozdania nagród, Teatr Polski, 2002 r.

Mazowiecki Instytut Kultury