Uyta Przyboś laureatka Nagrody im. C. K. Norwida 2016, fot_Anita_Kot

Mazowiecki Instytut Kultury