Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, dwie tylko: poezja i dobroć… i nic więcej.
- Cyprian Norwid

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida

Nagroda im Cypriana Kamila Norwida ustanowiona została 29 października 2001 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Przyznawana jest corocznie artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Od 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną “Dzieło życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

czytaj więcej »
informacja o nagrodzie

Aktualności

Uroczystość wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida 2021

Samorząd Mazowsza po raz dwudziesty przyzna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji tego wyróżnienia!

czytaj więcej »

Mazowiecki Instytut Kultury